Verksamheter

Föreningen HamBo äger ett stort hus, som ska byggas om till 14 lägenheter. Huset och marken omkring måste skötas och förvaltas. Räkningar för el, vatten och annat ska betalas liksom räntor och amorteringar på lån. Det är ingen fastighetsägare som sköter det, utan det får vi göra och ta ansvar för själva.

Sedan ska vi laga mat gemensamt i vår restaurang, sköta odlingar i trädgården, klippa gräset i parken, och också hitta på lite roliga och utvecklande saker, såsom fester, evenemang, studiecirklar, snickra, väva, sy, måla, sjunga, dansa.

Hur detta och andra verksamheter ska organiseras har vi inte fattar några beslut om, så det som beskrivs här är lite idéer om hur det skulle kunna organiseras:

Alla kan och vill inte göra allting. Samtidigt är det meningen att alla som bor i huset ska delta i några gemensamma aktiviteter. Även vänmedlemmar kan förstås vara med och organisera och delta i detta. En vanlig modell är att föreningen bildar olika arbetsgrupper som har sina specifika uppgifter. Ungefär en gång per månad håller man ett gemensamt husmöte där frågor, idéer och annat diskuteras. Föreningen kan exempelvis ha följande arbetsgrupper:

 • Husgrupp. Sköter fastighetens drift och underhåll samt förvaltning.
 • Teknikgrupp. Sköter bredband, datorer och liknande gemensam teknisk utrustning.
 • Matgrupp. Organiserar matlagen och har ansvar för restaurang och gemensamma kök.
 • Inredningsgrupp.
 • Städgrupp.
 • Festlig grupp. Organiserar husfester, utflykter och evenemang.
 • Hälsogrupp. Organiserar friskvård, yoga, gympa och andra nyttigheter.
 • Trädgårdsgrupp. Sköter park och trädgård.
 • Odlargrupp. Organiserar odling av grönsaker och prydnadsväxter.
 • Hantverksgrupp. Ser till att material och utrustning för diverse hantverk finns och fungerar.
 • Filmgrupp. Organiserar filmvisningar och seminarier.
 • Läsgrupp. Ser till biblioteket, prenumeration på tidningar och tidskrifter, ordnar bok- och skrivarcirklar.

Fram tills det är dags att flytta in har vi bildat dessa fyra arbetsgrupper i HamBo:

Husgruppen. Sköter fastighetens drift, underhåll och förvaltning (betala fakturor etc) samt sköter bredband, datorer och liknande gemensam teknisk utrustning.

Matgruppen. Organiserar matlagen och har ansvar för restaurang och gemensamma kök. Den arrangerar också husfester och evenemang.

Gröna gruppen. Sköter park och trädgård. Organiserar odling av grönsaker och prydnadsväxter.

Verksamhetsgruppen organiserar friskvård, yoga, gympa och andra nyttigheter. Den ser också till att material och utrustning för diverse hantverk finns och fungerar. Vidare biblioteket, prenumeration på tidningar och tidskrifter, ordnar bok- och skrivarcirklar samt organiserar utflykter, filmvisningar och seminarier.