Verksamheter

Självförvaltning
Föreningen HamBo som är en bogemenskap äger själv sin fastighet. Huset och marken omkring sköts och förvaltas av de boende, så kallad självförvaltning. Såväl skötsel av trädgård, städning av gemensamma utrymmen som betalning av räkningar för drift och underhåll tar vi ansvar för själva. Ingen fastighetsägare i vanlig bemärkelse håller heller reda på att hyror kommer in i tid. Bomedlemmarna hjälps åt med allt detta eftersom självförvaltning är både ett sätt att hålla nere kostnaderna och en positiv möjlighet att påverka hur man vill ha det i huset.

Alla kan och vill inte göra allting. Samtidigt är det meningen att alla som bor i huset ska delta i några gemensamma aktiviteter. En vanlig modell är att föreningen bildar olika arbetsgrupper som har sina specifika uppgifter. Ungefär en gång per månad håller man ett gemensamt husmöte där frågor, idéer och annat diskuteras.
Här är de arbetsgrupper som bildats sen inflyttningen i augusti 2021:

Förvaltningsgruppen. Sköter fastighetens drift, underhåll och förvaltning (betala fakturor etc) samt sköter bredband, datorer och liknande gemensam teknisk utrustning.

Matgruppen. Organiserar matlagen och har ansvar för restaurang och gemensamma kök.

Gröna gruppen. Sköter park och trädgård. Organiserar odling av grönsaker, bärbuskar och fruktträd i samarbete med försköningsgruppen som har hand om blomsterodlingar mm.

Demokratigruppen ser över strukturer för att värna om en så demokratisk kultur som möjligt samt utveckla det sociala kittet i bogemenskapen.

Städgrupp. Se till att det finns städutrustning och ett städschema för husets gemensamma utrymmen.

Solceller på taket och fjärrvärme från Skånefrö gör huset energieffektivt.