Bilder

En jättebok som stod nära huset fälldes i april 2020. Det är alltid sorgligt att ta bort träd men fasaden visade höga fuktvärden där och ljus och luft behövs även för kommande odlingar.

Nu startar ombyggnationen av Hambo. Bomedlemmar, vänmedlemmar och Hammenhögbor, projektledare, press och kommunpolitiker, tack alla som kom till vår invigningsceremoni 18 februari 2020. Ni gjorde vår dag!