Medlemmar

I slutet av 2020 hade föreningen totalt 26 medlemmar varav
17 är bomedlemmar, dvs har bokat lägenhet.

Föreningens bomedlemmar:

Tore Wizelius
Britt-Marie Thorberg
Jane Sällström
Lena Vicaire
Johanna Blomberg
Barbara Holmberg
Susann Hernaeus
Lena Nordberg
Annika Gustavsson
Eva Lidforsen
Rolf Holmgren
Kristina Lander
Ingvor Ask
Kerstin Johnson
Filip Naval Bhagwani
Ana Mohager
Christina Sundberg

Medlemsansvarig: Ana Mohager

Övriga medlemmar står i kö eller/och kommer att vara vänmedlemmar, det vill säga delta i föreningens verksamhet utan att bosätta sig i huset.

Vill du blir medlem? Läs mer här.