Medlemmar

I början av oktober 2019 hade föreningen totalt 42 medlemmar.

Tills ombyggnaderna är klara och medlemmar har flyttat in är de som har godkänts av styrelsen och bestämt sig för att flytta in bomedlemmar. Föreningen har följande bomedlemmar:

Tore Wizelius
Britt-Marie Thorberg
Jane Sällström
Lena Vicaire
Johanna Blomberg
Barbara Holmberg
Susann Hernaeus
Lena Nordberg
Annika Gustavsson
Eva Lidforsen
Rolf Holmgren
Kristina Lander
Solveig Jansson
Ingvor Ask
Kerstin Johnson
Filip Naval Bhagwani
Ana Mohager

Medlemsansvarig: Ana Mohager

Övriga medlemmar står i kö eller/och kommer att vara vänmedlemmar, det vill säga delta i föreningens verksamhet utan att bosätta sig i huset.

Vill du blir medlem? Läs mer här.