Ritningar

Många har varit engagerade i planeringen av husets och lägenheternas funktioner. Titta gärna på den senaste versionen av ritningarna, klicka här: ritningar. Det kommer att bli fina och genomtänkta lägenheter och gemensamma utrymmen.

Bottenvåningen är husets bas, på många sätt. Här kommer det att lagas goda måltider till både vardag och fest.