Stadgar

Föreningens stadgar spikades vid en konstituerande föreningsstämma den 17 mars 2018, har uppdaterats år 2018 och 2022. Läs det viktiga dokumentet här!