Stadgar

Föreningens stadgar spikades vid en konstituerande föreningsstämma den 17 mars 2018, har uppdaterats år 2018 och 2022. Läs det viktiga dokumentet här!

På stämman våren 2024 enades vi om att ta bort meningen:

Föreningen vänder sig företrädesvis till personer över 40 år utan hemmavarande barn

från ändamålsparagrafen.

Människor i alla åldrar och även barnfamiljer är alltså nu välkomna att flytta till oss på HamBo!!!