Stadgar

Föreningens stadgar spikades vid en konstituerande föreningsstämma den 17 mars 2018. Läs det viktiga dokumentet här!