Bli medlem

Medlem i HamBo blir den som betalar in 1 000 kr i medlemsinsats till föreningen. Sedan tillkommer en årlig medlemsavgift som bestäms av föreningsstämman.

Vill du bli medlem? Kontakta styrelsen via e-post: info@hambo.one
Och betala medlemsinsatsen till föreningens bankgiro: 537-4715

När ombyggnaden är klar kommer föreningen att ha två typer av medlemmar:

Bomedlemmar, de som bor i huset.

HamBos Vänner, de som inte bor i huset men deltar i verksamheten genom att vara med i matlag, sköta en odlingslott, komma på fester och evenemang. HamBos vänner betalar en medlemsavgift på 250 kronor. 2020 tar vi dock inte ut någon medlemsavgift – det är bara att anmäla sig genom ett mejl till info@hambo.one.