Styrelse

Föreningens styrelse ombildades vid föreningsstämman i Hammenhög den 9 februari 2019:

Tore Wizelius, ordförande
Lena Vicaire, kassör
Johanna Blomberg, sekreterare
Britt-Marie Thorberg, ledamot
Jane Sällström, ledamot
Lars Sandell, adjungerad

Revisor

Lena Nordberg
Christina Arvidsson, suppleant

Valberedning

Ana Mohager
Harriet Johansen