Styrelse

Föreningens styrelse ombildades vid föreningsstämman i Hammenhög den 8 februari 2020:

Tore Wizelius, ordförande
Lena Vicaire, kassör
Johanna Blomberg, sekreterare
Britt-Marie Thorberg, ledamot
Jane Sällström, ledamot
Solveig Jansson, ledamot
Rolf Holmgren, suppleant
Lars Sandell, adjungerad

Revisor

Lena Nordberg
Christina Arvidsson, suppleant

Valberedning

Ana Mohager
Kristina Lander