Styrelse

Föreningens styrelse består av:

Tore Wizelius, ordförande
Lena Vicaire, kassör
Johanna Blomberg, sekreterare
Kristina Lander, ledamot
Rolf Holmgren, ledamot
Ingvor Ask, suppleant
Ana Mohager, suppleant
Lars Sandell, adjungerad

Revisor

Kerstin Johnsson
Lena Nordberg, suppleant

Valberedning

Susann Hernaeus
Barbara Holmberg